คุณลักษณะของแผ่นฉนวน

คุณลักษณะของแผ่นฉนวน

หรือการนำแผ่นฉนวนกันความร้อนของทางบริษัท ฟิวเจอร์ วอลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จากการนำไปใช้งานด้านแผ่นผนังกั้น สามารถนำมาใช้ในทางด้านใช้เป็นฝ้า (Celling)พร้อมกับเป็นหลังคา (Roof) ในเวลาเดียวกันได้ และยังสามารถลดต้นทุนหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ดี

ฉะนั้นคุณสมบัติเด่นของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปนั้น มีหลายประการ นำไปใช้ในการกั้นห้อง ตกแต่งห้อง เป็นแนวรอยต่อ หรือปรับเปลี่ยนห้อง ชนิดของสินค้าให้เป็นผนังฝ้าและยังสามารถเป็นหลังคาได้โดยตัวของสินค้าเองและยังช่วยลดความร้อนที่ส่องกระทบมายังตัวอาคาร สถานที่ ภายในได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องมีการบรุหรือเพิ่มวัสดุในการช่วยอุณหภูมิ