แผ่นสำเร็จรูปโฟมขาว (PS)

แผ่นสำเร็จรูปโฟมขาว (PS) Future Wall Engineering 1

แผ่นสำเร็จรูปโฟมขาว (PS) POLY STYRENE FOAM

แผ่นฉนวนกันความร้อนโฟมขาว หรือ PS/EPS

จะประกอบไปด้วยฉนวนอยู่แกนกลางซึ่งเป็นแบบโฟมขาว/PS/EPS ประกอบเชื่อมกับผิวภายนอกที่เป็นแผ่นโลหะ ทั้ง 2 ด้าน ด้วยกาวชนิดพิเศษ โพลีเมอร์ ภายใต้แรงอัด กด รีด ทั่วทั้งแผ่นอย่างต่อเนื่อง ผิวทางด้านนอกถูกออกแบบให้เป็นได้ทั้งแผ่นเรียบ แผ่นรอน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสวยงาม เหมาะสมกับโรงงานหรือความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นและยังช่วยในการรักษาอุณหภูมิร้อน-เย็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โฟมขาว PS/EPS สามารถแยกออกได้เป็น 2 ชนิด

  • PS แบบชนิด P เป็นแบบชนิดที่สามารถลุกลามไฟ

  • PS แบบชนิด F เป็นแบบชนิดที่ไม่ลุกลามไฟหรือหน่วงไฟ

รูปแบบผลิตภัณฑ์

แผ่นสำเร็จรูปโฟมขาว PS/EPS ควรใช้งานในพื้นที่หรือห้องที่มีอุณหภูมิไม่มากกว่า 80°C ซึ่งเหมาะสมกับการนำไปใช้ในงานด้านห้องคลีนรูม พรีซรูม ห้องอบ ห้องแช่ สำนักงาน ออฟฟิต และสามารถนำไปใช้ทำแทนพื้นได้อีกด้วย

Contact us for help

หากคุณต้องการติดตั้ง ซ่อมแซมและได้รับบริการต่างๆ กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา