โรงงาน

โรงงาน (Factory) Future Wall Engineering 1

โรงงาน (Factory)

โรงงาน (Factory) รับสร้างโรงงาน อาคาร สถานที่ผลิตสินค้า พื้นที่โล่งกว้าง หรือต้องการแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วน ให้เหมาะสมแก่การใช้งาน ทั้งพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ติดตั้ง turn-key ทั้งระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ลูกค้าพร้อมเข้าใช้งานได้ทันที