ห้องเย็นและระบบทำความเย็น

ห้องเย็นและระบบทำความเย็น (Cold Room) Future Wall Engineering 1

ห้องเย็นและระบบทำความเย็น (Cold room)

ห้องเย็นและระบบทำความเย็น (Cold room) หรือห้องสำหรับการเก็บรักษาอาหารที่มีอุณหภูมิต่ำและจะสูงกว่าจุดเยือกแข็งของอาหาร อุณหภูมิที่ใช้จะอยู่ประมาณ 0 ถึง -10℃ ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิด จะแตกต่างกัน

ฉะนั้นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปของบริษัท FWE สามารถนำไปใช้ในการสร้าง ออกแบบ ห้องเย็น (Cold Room) ได้โดยคุณสมบัติของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปนั้นสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี ณ ที่อุณหภูมิต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน และยังช่วยในการประหยัดไฟฟ้า ของระบบเครื่องทำความเย็นได้อีกด้วย

ห้องเย็นที่นิยมนำมาใช้งานได้แก่ห้อง

  • เนื้อสัตว์

  • อาหารทะเล ทั้งสดและปรุงสุก

  • นม ไข่ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆ