ตู้พ่นฆ่าเชื้อ

ตู้พ่นฆ่าเชื้อ (Disinfection Cabinet) Future Wall Engineering 1

ตู้พ่นฆ่าเชื้อ (Disinfection Cabinet)

  • กว้าง 1.00 x 2.20 ลึก 0.80 (สั่งทำตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ)

  • หัวสเปรย์ automatic 7 หัว รอบทิศทาง

  • สะดวกทั้งเดินเข้า-ออก

  • วัสดุ food grade ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน